U KOM DOBU SE JAVLJA BIPOLARNI POREMEĆAJ

Kada se javlja bipolarni poremećaj

Bipolarni poremećaj ličnosti je kompleksno stanje koje može pokazati svoje znake u različitim fazama života. Iako je češće dijagnostikovan u adolescenciji, između 15. i 19. godine, važno je napomenuti da nema strogo ograničenje kada može započeti ili se razviti. Čak i u zrelim godinama, nakon 40. godine života, pojedinac može otkriti da su simptomi bipolarnog poremećaja postali očigledni.

POL – Muškarci i žene su podjednako skloni suočavanju sa izazovima koje donosi bipolarni poremećaj.

GENETIKA – Genetski faktori igraju bitnu ulogu u pojavi ovog poremećaja, sa procenjenih 80% uzroka koji se pripisuju genetskoj predispoziciji. Kada jedan od roditelja pati od bipolarnog poremećaja, postoji povećan rizik, oko 10%, da će i dete razviti isto stanje.

BOLESTI ZAVISNOSTI – Bipolarni poremećaj je vrlo česta posledica bolesti zavisnosti.

USPEŠAN TRETMAN SVETLOSNOM TERAPIJOM U LEČENJU BIPOLANOG POREMEĆAJA. Saznajte više o ovoj uspešnoj metodi klikom OVDE ili pogledajte video zadovoljne korisnice.

Bipolarni poremećaj ličnosti nastaje pod uticajem različitih faktora koji mogu narušiti mentalno zdravlje i delovati kao okidači za razvoj ovog stanja.

Jedan od ključnih faktora je genetika.

Prisustvo simptoma bipolarnog poremećaja u porodičnoj istoriji, poput roditelja, brata ili sestre, može povećati rizik od razvoja poremećaja kod pojedinca. Nasleđeni genetski faktori igraju značajnu ulogu u predispoziciji za ovu bolest.

Pored genetike, stresni događaji i traume takođe mogu doprineti nastanku bipolarnog poremećaja. Gubitak voljene osobe, traumatični događaji ili intenzivni emocionalni stres mogu podstaknuti pojavu simptoma bipolarnog poremećaja.

Takođe, zloupotreba droga, alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci može imati štetan uticaj na mentalno zdravlje i povećati rizik od razvoja bipolarnog poremećaja. Ove supstance mogu uticati na neurotransmiterske sisteme u mozgu i izazvati promene koje su povezane sa poremećajem raspoloženja.

Važno je razumeti ove faktore kako bi se pružila podrška i adekvatno lečenje osobama koje se bore sa ovim poremećajem.

Može biti PRIKRIVEN drugim sličnim stanjima. Na prvi pogled, simptomi bipolarnog poremećaja mogu biti slični depresiji, šizofreniji, poremećaju ličnosti, anksioznosti ili poremećaju pažnje i hiperaktivnosti (ADHD). Stoga je bitno pažljivo razlikovati ove poremećaje kako bi se osigurala pravilna dijagnoza i odgovarajuće lečenje.

Tačna dijagnoza ključna je za usmeravanje pacijenta ka pravilnom tretmanu i poboljšanju kvaliteta života.

USPEŠNO LEČIMO BIPOLARNI POREMEĆAJ u našoj bolnici. Saznajte više klikom OVDE

Zakažite sastanak i dođite da porazgovarate sa našim stručnim timom
+38169 243 76 62
Dr Milutina Ivkovića 9a, Beograd

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *