Kako motivisati kockara da se leči

KAKO MOTIVISATI KOCKARA DA SE LEČI

Lečenje zavisnosti od kocke se leči kao i svaka druga bolest. Kao i za lečenje ostalih bolesti zavisnosti i za  lečenje zavisnosti od kocke neophodno je motivisati kockara da se leči.

Lečenje zavisnika nije moguće ukoliko oni sami ne pokažu da žele da se leče.

Naravno, navesti zavisnika do spoznaje da treba da se leči, nije lak put. Postoji nekoliko faktora koji mogu da olakšaju motivaciju.

Početna motivacija za početak lečenja počinje spoljašnjim pritiskom koji može da potiče od:

  • porodice kao glavnog motivišućeg faktora
  • zdravstvenih razloga u smislu psihičkih problema (depresija, pridružene bolesti zavisnosti- alkoholizam, zavisnost od droga)
  • uslovljavanje od strane institucija (Centar za socijalni rad, sud, firma, …).

Motivacija sa kojom se započinje lečenje uvek je praćena otporima u lečenju. Zbog toga je neophodna aktivna podrška saradnika u lečenju (najčešće su to članovi porodice). Vremenom kroz lečenje kockar razvija suštinsku motivaciju za lečenjem što se postiže savladavanjem otpora i realnim shvatanjem i doživljavanjem težine svojg problema (zavisnosti), izražene kroz posledice. Na motivaciji treba neprekidno raditi. Bez discipline i samodiscipline u lečenju nema uspeha.

Velik je izazov da se kockar motiviše za lečenje, da uđe u terapijski program . Suštinski, zavisnici pored svih posledica ne smatraju da im je neophodno lečenje ili su svesni da im je potrebna pomoć, ali nisu voljni da uđu u terapijski program koji zahteva angažovanje i odricanje.

Porodica je uglavnom svesna da zavisniku treba pomoć ,ali odluka o lečenju ostaje na zavisniku što znači da lečenje ne može biti prisilno tj. ne može da se realizuje dok sam zavisnik ne pokaže motivaciju za lečenjem.

KORACI PORODICE U MOTIVACIJI KOCKARA ZA LEČENJEM

Prvi korak je priznavanje problema. U početku treba razmotriti pozitivne stvari u porodici, izbegavati osuđivanje, skoncentrisati se na rešenja i krajnji cilj- početak lečenja, ne ulaziti u igru manipulisanja i pripremiti se na odbijanje pomoći.

Drugi korak je podsticanje odgovornosti i ne prihvatati zavisnikov način života. Ovo podrazumeva da porodica prestane da podržava zavisnički stil života. Nije cilj kazniti zavisnika već ga suočiti sa posledicama zavisničkog ponašanja.

Treći korak je uključivanje šire mreže (porodica, prijatelji) u proces motivacije. Ova intervencija omogućava da zavisnik “shvati” težinu bolesti i posledice i da potraži stručnu pomoć. Na ovaj način se izražava ljubav i saosećanje sa nekim kome je potrebna pomoć.

Četvrti korak je ispoljavanje ljubavi i empatije. Poznato je da niko ne želi da sluša ili prihvati pomoć od nekoga ko ih tretira sa prezirom i osuđuje kao glavne krivce. Zato svaki pomak ka glavnim cilju- lečenju treba podržati i pohvaliti.

Ukoliko ne uspete samostalno u okviru porodice i užeg kruga prijatelja da motivišete zavisnika za lečenje, tu smo mi. Zajedno možemo pobediti otpore i pomoći zavisniku da okrene novi list i pomogne sebi u borbi sa zavisnošću od kocke.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *