Lečenje alkoholizma

KAKO SE LEČI ALKOHOLIZAM

Najčešća pitanja sa kojima se srećemo u Psihijatrijskoj ordinaciji Sunce su: Kako se leči alkoholizam i Koliko traje lečenje alkoholizma. Odgovor na oba pitanja je: lečenje alkoholizma je složen i dugotrajan terapijski proces. Lečenje alkoholizma se odvija u nekoliko faza. Ono se razlikuje od lečenja drugih bolesti jer najmanje ima lekova i “ležanja u krevetu”. Moderne metode lečenja i sistemska porodična psihoterapija omogućili su da lečenje alkoholizma kao i drugih bolesti zavisnosti izgleda drugačije nego lečenje bilo kakvih drugih zdravstvenih problema. U modernom tretmanu alkoholičara zahteva se veliko angažovanje pacijenta, članova porodice i užeg i šireg socijalnog okruženja.

Tokom terapije neophodno je savladati edukaciju iz alkoholizma što omogućava da se zablude stave pod kontrolu i da bi se alkoholizmu prišlo na stručan i ispravan način. Mora se steći uvid u sopstveni alkoholizam što je praćeno otporima kod alkoholičara i saradnika. Mora se dugo i temeljno raditi na izgradnji novog životnog obrasca, što je praćeno otporima, ali i nerazumevanjem sredine. Zahtevi lečenja su veliki, ali je i dobrobit velika.

Lečenje alkoholičara ima nekoliko osnovnih principa koji ga odvajaju od drugih terapijskih modela:

 

  • nema suštinske dobrovoljnosti u lečenju. Na lečenje se dolazi pod velikim pritiskom sredine ili zbog težine posledica. Dobrovoljnost je samo formalna.
  • neophodno je uključivanje  članova porodice i užeg i šireg socijalnog okruženja. Individualni tretman u radu sa alkoholičarima je skoro u potpunosti napušten jer su porodica i okruženje uticali u neku ruku i na nastanak i održavanje alkoholizma.
  • prisutni su veliki otpori u suštinskom prihvatanju lečenja. Nekritičnost i neuviđavnost zavisnika i njegove okoline traju nedeljama, nekad i mesecima nakon formalnog početka lečenja. Razbijanje otpora moguće je samo kroz sticanje uvida , kroz konačno prihvatanje nemogućnosti daljeg pijenja i neodložnosti promena koje se traže.
  • svi alkoholizmi su isti, ali je svaki alkoholičar različit. Ličnost pojedinca je presudna za uspostavljanje i razvoj alkoholizma. Iako su osnovni mehanizmi razvoja bolesti kod svih alkoholičara isti, konačni oblik alkoholizma je uvek drugačiji.

CILJEVI LEČENJA ALKOHOLIZMA

Apstinencija (nepijenje alkohola) obično se smatra glavnim ciljem lečenja. Ali apstinencija je nužnost, preduslov preduslov pristupanja lečenju. Glavni cilj lečenja je uspostavljanje novog zdravog modela življenja.

Novi model življenja podrazumeva promene na svim poljima:

  • poboljšanje fizičkog i psihičkog zdravlja
  • poboljšanje porodičnog funkcionisanja
  • poboljšanje profesionalnog funkcionisanja
  • poboljšanje šireg socijalnog funkcionisanja.

Ove promene u načinu života moraju biti rezultat planova i napora samog zavisnika i članova njegove porodice do kojih će oni doći uviđajući ranije probleme, ali i oslanjajući se na svoje potencijale i  mogućnosti koji su zbog alkoholizma velik broj godina bili potisnuti.

Trajanje lečenja je formalno dve godine, ali dobro lečeni alkoholičar nikad ne prekida borbu za bolji život . To predstavlja najbolju preventivu eventualnog recidiva.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *