Lečenje zavisnosti od kocke

Zavisnost od kocke se smatra najtežom bihejvioralnom, nehemijskom zavisnošću i lečenje zavisnosti od kocke je veoma kompleksno.

Patološko kockanje se smatra najtežim oblikom nehemijske zavisnosti.

U najvećem broju slučajeva ova zavisnost počinje u periodu adolescencije ili mlađem odraslom dobu. Patološko kockanje je više zastupljeno kod muškaraca nego kod žena. Muškarci kockari se češće socijalno izoluju, nego što to čine žene kockari. Muškarci kockari češće pribegavaju tretmanu kako bi rešili problem.

Kao i zavisnost od psihoaktivnih supstanci, i zavisnost od kocke ima hronični, recidivirajući tok, sa mogućnošću spontanog oporavka bez formalnog lečenja.

Mislite da imate problem sa kockom?
Potražite savet doktora.

Da li sam zavisan od kockanja?

Kockanje kao zavisnost loše utiče na život kockara. Kao i drugi zavisnici, kockari najveći deo svog vremena troše na razmišljanje o kockanju, na njegovo planiranje, upražnjavanje i oporavak od posledica. Kockar nije u stanju da prestane da razmišlja o kockanju, i ova preokupiranost je opsesivnog karaktera.

Neki od pokazatelja patološkog kockanja su: preokupiranost kockanjem, potreba da se kocka sa sve većim iznosima kako bi se postigli  isti efekti, neuspešni pokušaji da se prekine sa kockanjem, gubitak kontrole, neuspeh da se smanji kockanje, nervoza i nemir ukoliko se pokušava da se smanji kockanje

  • Kockanje se koristi kao beg od problema i lošeg raspoloženja. Kockanju se vraća kako bi se “povratili dugovi”.
  • Laganje, obmanjivanje prijatelja i porodice, pribegavanje kriminalnim delima, uništavanje veza zbog kockanja, oslanjanje na druge se koriste radi izlaska iz očajne finansijske situacije.
  • Kao i kod ostalih bihejvioralnih zavisnosti i  kod kockanja je uobičajno stanje žudnje pre započinjanja aktivnosti, koje je jako slično onome koje imaju zavisnici od psihoaktivnih supstanci, pre upotrebe droge.

Žudnja je po intezitetu i po kvalitetu različita od obične želje. Ona je po kvalitetu bliska nagonskoj potrebi, a po intezitetu jača je od svake nagonske potrebe.

Žudnja je povezana sa imperativom “moram to da uradim odmah,  sada, po svaku cenu. Neću da mislim na posledice, posle ću to rešiti.

Kockanje na zavisnika ima isto dejstvo kao uzimanje psihoaktivne supstance na narkomana! 

Upražnjavanje aktivnosti dovodi do stanja euforije, podizanja raspoloženja.

U Srbiji najčešće vrste kockanja koje se upražnjavaju su: igranje na sreću, sportsko klađenje, karte, poker aparati, rulet, internet klađenje.

Posledice kockanja: zdravstvene, socijalne, finansijske, porodične, profesionalne. Veliki procenat kockara ima ozbiljne probleme sa alkoholomdrogama (do 60%). Često su oboleli i od depresije (čak 75%). Kockanje je povezano i sa većim zdravstvenim problemima kao što su srčani problemi i oboljenja jetre. Kockanje može biti povezano i sa rizikom po život pojedinca. Broj pokušaja i izvršenja samoubistva kod kockara nije zanemarljiv.

Ozbiljni psihički i fizički problemi koje imaju zavisnici od kocke utiču na još osam do deset drugih lica koji su u neposrednom okruženju kockara.

Zavisnost od kockanja je takva da kockanje, kao i sve ostale zavisnosti, ometa život pojedinca, a svakako utiče i na celu porodicu. Ove aktivnosti oduzimaju veoma puno energije i vremena, a zavisnik je sve manje u kontaktu sa drugim ljudima. Finansijski i bračni problemi, smanjena bliskost i poverenje u porodici, zapostavljanje profesionalnih i drugih obaveza, bavljenje ilegalnim aktivnostima su nezdravstvene posledice.

Zavisnost od kocke pripada grupi nehemijskih zavisnosti. Ukoliko oboleli nema pridruženu zavisnost (alkoholizam, zavisnost od droge), lečenje zavisnosti od kocke počinje od Druge faze lečenja bolesti zavisnosti jer nije potrebna detoksikacija (više informacija videti u Metode lečenja).

Ukoliko želite da dobijete još informacija o lečenju i zakažete termin kontaktirajte nas putem maila: info@bolestizavisnosti.co.rs ili pozovite: +38169 243 76 62(viber/whatsapp)