Pružanje pomoći ADOLESCENTIMA

Adolescencija predstavlja osetljiv period za celu porodicu. U tom periodu adolescent se oseća „izgubljeno“ između deteta i odraslog čoveka. Roditelji teže da zadrže sistem koji je bio pre adolescentnog perioda, kada je dete imalo manje obaveza, ali i privilegija u smislu da izlazi gde, s kim i do kad hoće, imalo dosta ograničenja i teško prihvataju da dete krupnim koracima postaje odrastao čovek. Adolescent u ovom periodu prihvata manire okoline i vršnjaka dok roditelje smatra „matorim, dosadnim i zastarelim“ sa mnogo ograničenja. Ovakvo razmišljanje često prati popuštanje u učenju, slabije ocene, odabir drugara koji su „in“ , ali i period kada se probaju cigarete, alkoholpsihoaktivne supstance i ulazi u seksualne odnose.

Prolazite kroz težak period u porodičnim odnosima?
Potražite savet terapeuta.

Uloga terapeuta je da pomogne svim članovima porodice da se bolje razumeju, da u skladu sa aktuelnom situacijom proceni da li su „roditeljska pravila“ suviše rigidna i neprimerena uzrastu adolescenta, a takođe i da proceni da li je adolescent aktuelno u nekom problemu. Uz to, terapeut može pomoći adolescentu oko organizacije učenja, poboljšanju koncentracije i angažovanosti ka zdravim navikama (sport, zdrava ishrana, pomoć u kući i sl.).

Terapeut može da se angažuje i kada ne postoji problem već preventivno da ukaže na moguće situacije koje mogu da zadese porodicu u aktuelnom periodu. Prevencija se pokazala kao najbolja za sprečavanje nastanka velikih problema.