Da li su bolesti zavisnosti izlečive

Bolesti zavisnosti su bolesti savremenog doba.