zavisnost od kocke

kockanje

ŠTA JE ZAVISNOST OD KOCKANJA

Šta je zavisnost od kockanja? Zavisnost od kockanja je poremećaj koji je dosegao ogromne razmere. Kockanje može biti patološko i normalno. Patološko kockanje je bolest gde osoba ne može da se odupre impulsima za kockanjem, što dovodi do ozbiljnih zdravstvenih, porodičnih, profesionalnih i socijalnih problema. Sa druge strane imamo normalno kockanje. Pod normalnim kockanjem, podrazumevamo …

ŠTA JE ZAVISNOST OD KOCKANJA Read More »

Bolesti zavisnosti

Bolesti zavisnosti- kako ih prepoznati

Bolesti zavisnosti se smatraju veoma teškim bolestima. Neki ih svrstavaju u rang sa malignitetima. Zašto je to tako? Bolesti zavisnosti najčešće počinju u pubertetu, osetljivom periodu samom po sebi. Poznato je da je pubertet specifičan po tome da raspoloženje oscilira od “normalnog” do veoma impulsivnog, praćeno ljutnjom, vikom, svađom, suzama i prestankom komunikacije sa autoritetima. Početkom …

Bolesti zavisnosti- kako ih prepoznati Read More »

bolesti zavisnosti

Kako prepoznati znakove zavisnosti kod adolescenta

                                          Kako prepoznati znakove zavisnosti kod adolescenta    Adolescencija predstavlja jedan od najosetljivijih faza u razvoju svake osobe. Adolescent se suočava sa telesnim i psihičkim promenama, teži da bude prihvaćen od strane vršnjaka, da se uklopi u društvo koje je popularno… i sve to dovodi do oscilacija u raspoloženju i ponašanju. Većina adolescenata prođe kroz …

Kako prepoznati znakove zavisnosti kod adolescenta Read More »

zavisnost od kocke

Lečenje zavisnosti od kocke

Lečenje zavisnosti od kocke Zavisnost od kocke se smatra najtežom bihejvioralnom, nehemijskom zavisnošću i lečenje zavisnosti od kocke je veoma kompleksno. Patološko kockanje se smatra najtežim oblikom nehemijske zavisnosti. U najvećem broju slučajeva ova zavisnost počinje u periodu adolescencije ili mlađem odraslom dobu. Patološko kockanje je više zastupljeno kod muškaraca nego kod žena. Muškarci kockari se češće …

Lečenje zavisnosti od kocke Read More »