ZAVISNOST OD INTERNETA

Šta je zavisnost od INTERNETA?

Zavisnost od interneta predstavlja skup adiktivnih ponašanja koja se ostvaruju korišćenjem interneta kao tehničke podrške. Ovu grupu zavisnosti čine: internet kockanje, zavisnost od pornografskih sadržaja, video-igica, Facebook-a, kao i zavisnosti karakteristične za savremeno doba.

Zavisnost od internet kockanja manifestuje se kao i zavisnost od kockanja na elektronskim aparatima, pa se zavisnost od video igara, internet kockanja, pornografskih sajtova i dr. mogu posmatrati kao posebne aktivnosti. Internet zavisnost odnosi se na kompulzivne aktivnosti na internetu koje mogu biti i na drugi način povezane sa mrežom – odgovaranje i pisanje elektronske pošte, rasprave na grupama, informisanje uopšte, čitanje preuzetih vesti, časopisa, članaka, tekstova i dr.

Pored zavisnosti od interneta, prisutni su i problematična upotreba interneta, kompulzivno korišćenje interneta, zloupotreba interneta, patološka upotreba interneta.

Uzroci internet adikcije

Svrha zavisnosti od interneta često se vezuje za način rešavanja određenih problema tzv. beg od realnosti. Postoji nekoliko načina:

 • Samolečenje nekog psihičkog poremećaja– Mnogi koriste internet da maskiraju anksioznost, depresiju ili neki drugi psihički poremećaj
 • Glad za informacijama– pojedinci su informacioni adikti – njihova glad za znanjem je tako snažna da oni nisu u stanju da prestanu sa internet pretragama i čitanjem članaka koji pružaju određene informacije.
 • Stidljivost ili socijalna fobija predstavlja pokušaj bega od realnog sveta, koga se plaši, u fantastičan svet on-line, gde postoji mogućnost veće slobode. Mnoge osobe imaju anksioznost u direktnom kontaktu sa ljudima, stoga im je lakše da stupe u interakcije putem Interneta.
 • Usamljenosti potreba da se upoznaju drugi ljudi može dovesti do zavisnosti od internet dating sajtova i chata.
 • Kompulzija– zamena drugih zavisnosti sa internet adikcijom. Često se dešava da osoba postane zavisna od interneta zbog neke on-line aktivnosti koja kompenzuje neko drugo kompulzivno ponašanje. Patološki kockari ili kupoholičari će preći na on-line kockanje ili kupovinu preko interneta.

Kako prepoznati da li je neko zavistan od INTERNETA?

 • Osoba je preokupirana internetom, razmišlja o prethodnoj aktivnosti i planira buduću aktivnost;
 • Oseća potrebu da se internet koristi u većim vremenskim intervalima;
 • Osoba čini veći naporda bi se korišćenje interneta kontrolisalo, smanjilo i/ili obustavilo;
 • Osoba oseća nemir, razdražljivost, depresijuukoliko pokuša da smanji upotrebu interneta;
 • Gubi se osećaj za vreme koje provodi na internetu, zadržava se duže nego što namerava;
 • Postoji rizik da se izgubi značajna emotivna veza, posao, poslovna šansa zbog interneta;
 • Laganje i obmanjivanje članova porodice i osoba iz okruženja kako bi se sakrio stvaran problem sa internetom;
 • Inmternet se koristi kao način za izbegavanje problema

Kod zavisnika od Interneta ova aktivnost postaje najvažnija aktivnost u životu i javlja se opsesivna preokupiranost. Kada započne aktivnost kod zavisnika se javlja osećaj euforije.

Zavisnost od interneta kod mladih

Video igrice na Internetu, kao i korišćenje Fejsbuka i slanje poruka, češće upražnjavaju mladi i deca nego odrasli.

Istraživanjima je utvrđeno da postoji nekoliko znakova koji ukazuju na to da je prisutno preterano korišćenje Interneta: preterani zamor  – dete ujutru teško ustaje, pospano je i ritam spavanja je vidno poremećen; smanjenje koncentracije i pažnje – pogoršanje školskog uspeha itd.; smanjenje socijalnih kontakata i emocionalnih veza– kako sa članovima porodice tako i sa prijateljima; smanjeno interesovanje za sve hobije  osim za internet; neposlušnost  koja pomaže u odbijanju prihvatanja problematične upotrebe interneta.

Kako se leči internet zavisnost?

Za pacijente koji imaju bihevioralne adikcije, kao što su kockanje, zavisnost od interneta, video igrica, zavisnost od kupovine, pornografije, kompulzivno prejedanje i slično predvidjeni su odgovarajući psihoterapijski programi koji se mogu sprovoditi u grupi ili individualno.

Kao i zavisnost od kocke tako i zavisnost od interneta pripada grupi nehemijskih zavisnosti. Ukoliko oboleli nema pridruženu zavisnost (alkoholizam, zavisnost od droge), lečenje počinje od Druge faze lečenja bolesti zavisnosti jer nije potrebna detoksikacija (više informacija videti u Metode lečenja).

Ukoliko želite da dobijete još informacija o lečenju i zakažete termin kontaktirajte nas putem maila: info@bolestizavisnosti.co.rs ili pozovite: +38169 243 76 62 (viber/whatsapp)