lečenje zavisnosti od kocke

SVETLOSNA TERAPIJ KAO POMOĆ U LEČENJU BOLESTI ZAVISNOSTI, ODVIKAVANJU OD DROGE, KOKAINA, HEROINA, ALKOHOLA, KOCKE

Svetlosna terapija kao pomoć u procesu detoksikacije i lečenja bolesti zavisnosti

Naši pacijenti koji se leče od bolesti zavisnosti često se susreću s izazovima poput DEPRESIJE I NESANICE. Zato se naša bolnica trudi da istražuje redovno inovativne pristupe kako bismo unapredili proces rehabilitacije. Jedna od takvih inovacija koja sve više dobija na popularnosti je svetlosna terapija, posebno kada su zavisnici u fazi lečenja u bolnici. Ovaj […]

Svetlosna terapija kao pomoć u procesu detoksikacije i lečenja bolesti zavisnosti Read More »

addiction

Pokazatelji patološkog kockanja: Kada zabava postane zavisnost od kocke

Patološko kockanje je ozbiljan problem koji može imati duboke posledice na život pojedinca i njegovu okolinu. Izdvojili smo za vas neke od pokazatelja patološkog kockanja kako bismo podigli svest o ovoj zavisnosti i podstakli ljude da potraže pomoć ako primete ove znakove. Gubitak kontrole zbog kockanja Osoba koja pati od patološkog kockanja često ima problema

Pokazatelji patološkog kockanja: Kada zabava postane zavisnost od kocke Read More »

lucky-pretty-woman-playing-poker

ZAVISNOST OD KOCKE – prepoznajte na vreme da li ste zavisnik od kocke

Zavisnost od kocke se razvija postepeno, obično osoba i ne primećuje da je problem već tu. Zavisnik od kocke troši mnogo vremena na kockanje i gubi mnogo novca u igri, slabi ili prekida kontakte sa svojim prijateljima i porodicom i zanemaruje sva druga interesovanja i obaveze. Zavisnost od kocke je ozbiljan problem koji se može

ZAVISNOST OD KOCKE – prepoznajte na vreme da li ste zavisnik od kocke Read More »

Zašto je bitna detksikacija od droga i alkohola

DETOKSIKACIJA OD DROGA I ALKOHOLA

Šta je detoksikacija od droga i alkohola? To je prvi korak ka uspostavljanju apstinencije i uslov da osoba započne lečenje bolesti zavisnosti. Detoksikacija od droga i alkohola je procedura koja traje od 7 do 21 dana u zavisnosti od toga koja se supstanca koristi i kolika su fizička oštećenja organa. Većina supstanci se “izbaci” iz

DETOKSIKACIJA OD DROGA I ALKOHOLA Read More »

lečenje zavisnosti

LEČENJE BOLESTI ZAVISNOSTI

Lečenje  bolesti zavisnosti je kompleksan proces.  Prema lečenju bolesti zavisnosti postoje mnoge predrasude i mistifikacije, koje često dovode do toga da se lečenje zavisnosti odlaže ili se o njemu uopšte ne razmišlja ozbiljno i na konstruktivan način. Dodatni problem stvara činjenica da kod samog pacijenta ne postoji motivacija da sam traži lečenje. Dakle, nema dobrovoljnosti

LEČENJE BOLESTI ZAVISNOSTI Read More »

KOJE SU POSLEDICE KOCKANJA

Posledice kockanja mogu biti ozbiljne i dugotrajne i obuhvataju sve životne aspekte. Utiču destruktivno i na zavisnika i na čitavo njegovo okruženje. Posledice mogu biti: zdravstvene, porodične i šire socijalne. ZDRAVSTVENE POSLEDICE Patološko kockanje može negativno da utiče na telesno i psihičko zdravlje kockara. Osim na zdravlje kockara, zavisnost utiče i na zdravlje drugih članova

KOJE SU POSLEDICE KOCKANJA Read More »

Kako motivisati kockara da se leči

KAKO MOTIVISATI KOCKARA DA SE LEČI

Lečenje zavisnosti od kocke se leči kao i svaka druga bolest. Kao i za lečenje ostalih bolesti zavisnosti i za  lečenje zavisnosti od kocke neophodno je motivisati kockara da se leči. Lečenje zavisnika nije moguće ukoliko oni sami ne pokažu da žele da se leče. Naravno, navesti zavisnika do spoznaje da treba da se leči,

KAKO MOTIVISATI KOCKARA DA SE LEČI Read More »