lečenje zavisnosti od kocke

Život sa zavisnikom

KAKO POBEDITI BOLEST ZAVISNOSTI

Umorni ste od razgovora sa psihijatrima, bezuspešnim pokušajima da član vaše porodice ostavi drogu. Ne znate više šta da radite sa njim. Na stotine puta ste pokušali da mu poverujte da neće više nikada da uzme taj kokain. Alkohol bi možda i mogao da se pije, ali kad uzme kokain, danima je razdražljiv, već drugog …

KAKO POBEDITI BOLEST ZAVISNOSTI Read More »

Bolesti zavisnosti

Bolesti zavisnosti- kako ih prepoznati

Bolesti zavisnosti se smatraju veoma teškim bolestima. Neki ih svrstavaju u rang sa malignitetima. Zašto je to tako? Bolesti zavisnosti najčešće počinju u pubertetu, osetljivom periodu samom po sebi. Poznato je da je pubertet specifičan po tome da raspoloženje oscilira od “normalnog” do veoma impulsivnog, praćeno ljutnjom, vikom, svađom, suzama i prestankom komunikacije sa autoritetima. Početkom …

Bolesti zavisnosti- kako ih prepoznati Read More »

bolesti zavisnosti

Kako prepoznati znakove zavisnosti kod adolescenta

                                          Kako prepoznati znakove zavisnosti kod adolescenta    Adolescencija predstavlja jedan od najosetljivijih faza u razvoju svake osobe. Adolescent se suočava sa telesnim i psihičkim promenama, teži da bude prihvaćen od strane vršnjaka, da se uklopi u društvo koje je popularno… i sve to dovodi do oscilacija u raspoloženju i ponašanju. Većina adolescenata prođe kroz …

Kako prepoznati znakove zavisnosti kod adolescenta Read More »

zavisnost od kocke

Lečenje zavisnosti od kocke

Lečenje zavisnosti od kocke Zavisnost od kocke se smatra najtežom bihejvioralnom, nehemijskom zavisnošću i lečenje zavisnosti od kocke je veoma kompleksno. Patološko kockanje se smatra najtežim oblikom nehemijske zavisnosti. U najvećem broju slučajeva ova zavisnost počinje u periodu adolescencije ili mlađem odraslom dobu. Patološko kockanje je više zastupljeno kod muškaraca nego kod žena. Muškarci kockari se češće …

Lečenje zavisnosti od kocke Read More »