Zašto je bitna detksikacija od droga i alkohola

DETOKSIKACIJA OD DROGA I ALKOHOLA

Šta je detoksikacija od droga i alkohola? To je prvi korak ka uspostavljanju apstinencije i uslov da osoba započne lečenje bolesti zavisnosti.

Detoksikacija od droga i alkohola je procedura koja traje od 7 do 21 dana u zavisnosti od toga koja se supstanca koristi i kolika su fizička oštećenja organa. Većina supstanci se “izbaci” iz organizma za 7 dana. Međutim, detoksikacija ne podrazumeva samo “izbacivanje” supstanci. Detoksikacija predstavlja i neutralisanje toksina (štetnih metabolita supstanci) i stabilizaciju psihičkog i fizičkog zdravstvenog stanja.

Šta se koristi u detoksikaciji

Najčešća pitanja koja zavisnik i porodica zavisnika pitaju kada se raspituju o detoksikaciji, odnose se na lekove koji se koriste tokom procedure. Kao što je već navedeno, detoksikacija je proces “čišćenja” i stabilizacije organizma od psihoaktivnih supstanci. Terapija koja se koristi pomaže zavisniku da tokom procedure nema simptome apstinencijalne krize. Savremenim terapijskim metodama je omogućeno da se na vrlo bezbedan i komforan način zavisnik stabilizuje i za relativno kratko vreme uspostavi apstinenciju uz osećaj “kao da nikad nije ni bilo/bila u problemu”. Simptomi apstinencijalne krize, bez odgovarajuće terapije, su vrlo neugodni i najčešći su razlog zašto zavisnik, kada pokuša samostalno “u kućnim uslovima” bez odgovarajuće medicinske pomoći da se detoksikuje, odustaje od ideje trećeg ili četvrtog dana. Odustajanja nema kada se zavisnik detokikuje u zdravstvenoj ustanovi jer tegobe su minimalne ili ih nema. Klasični simptomi apstinencijalne krize su: nemir, nervoza, nesanica, bolovi, grčevi u stomaku, mučnina, povraćanje, anksioznost,… Zbog svega navedenog, kada neko odluči da je “došlo vreme da se skida sa droge ili alkohola”, neophodno je da se obrati odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi radi pružanja adekvatne medicinske nege i pomoći.

anksioznost-lecenje

Da li je lečenju kraj nakon detoksikacije

Veoma bi bilo jednostavno kada bi se lečenje bolesti zavisnosti završilo detoksikacjom. Međutim, da bi se neko lečio od bolesti zavisnosti, kao preduslov se postavlja da mora da bude uspostavljena apstinencija tj. da je detoksikovan. Izlečenje nastupa kada zavisnik promeni svoj životni stil, navike, socijalno okruženje… Stoga, lečenje bolesti zavisnosti se sastoji iz faza pri čemu ni jedna faza nije manje bitna. Detoksikacija je prva u nizu i kada se zavisnik dobro detoksikuje i stabilizuje, spreman je da se na adekvatan način “uhvati u koštac” sa problemom koji je doveo do dna samog zavisnika i njegovu porodicu.