Da li su bolesti zavisnosti izlečive

       Bolesti zavisnosti su bolesti savremenog doba. Često osobe koje boluju od ove vrste bolesti smatraju se bezobraznicima koji nemaju želju da prestanu da koriste supstancu/alkohol ili da prestanu da se kockaju iako to mogu. Međutim, kada se dođe do svakodnevne konzumacije, zavisnik ne može da stavi pod kontrolu žudnju tj. naviku da uzima istu. U tim okolnostima zavisnik uviđa da ne može da obuzda žudnju, okolina procenjuje da samo treba da donese odluku i sve će prestati, ali nauka kaže nešto drugo… Bolesti zavisnosti se leče i samo sistemskim lečenjem pri kome se menjaju stil života, društvo i funkcionisanje porodice može se doprineti dugotrajnoj apstinenciji (stanju pri kome se ne uzima supstanca/ne kocka se).

Pitanje koje se često postavlja je: kako se dolazi do stadijuma kada ne može da se jednostavno donese odluka da se prestane sa korištenjem supstanci?

Odgovor je: problem ne traje kratko. Zavisnost prolazi kroz faze i kako vreme odmiče, brzim koracima se dolazi do kompulzivne faze kada je svaka aktivnost od jutra do mraka vezana za pronalaženje i uzimanje supstance. Takođe, porodica prolazi kroz slične faze u smislu negiranja i minimiziranja problema dok ne prihvati da problem stvarno postoji i neće proći sam od sebe.

 Onog momenta kada se osvesti da problem postoji kreće se sa pronalaženjem načina kako zavisnika motivisati za lečenje i gde se lečiti. Zavisnika treba suočiti sa posledicama, a lečenje treba započeti što pre jer svako odlaganje lečenja produžava i komplikuje već komplikovanu situaciju.

        Psihijatrijska ordinacija „Sunce“ može Vam dati odgovore na sva pitanja koja imate u vezi bolesti zavisnosti. Takođe, možete računati na podršku, negu i pomoć na putu ka izlečenju od samog početka.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *