žena alkoholičar

ALKOHOLIZAM KOD ŽENA

Alkoholizam se dugo smatrao da je bolest koja se javlja samo kod muškaraca. Takođe, alkoholizam se često smatrao da je povezan sa određenim profesijama (fizički radnici najčešće). Međutim, iscrpnim praćenjem razvoja alkoholizma, utvrđeno je da se alkoholizam u današnje vreme kod žena javlja u mnogo većoj meri nego što se pretpostavlja. Sredinom prošlog veka odnos žena i muškaraca alkoholičara je bio 1:8, da bi se krajem prošlog veka taj odnos smanjio na 1:4, ali se u današnje vreme može čak i reći da se alkoholizam kod žena vrlo približio alkoholizmu muškaraca po učestalosti.

SPECIFIČNOSTI ALKOHOLIZMA KOD ŽENA

Glavna specifičnost alkoholizma kod žena se tiče veće osetljivosti ženskog organizma na toksično dejstvo alkohola. Tolerancija ženskog organizma na alkohol je niža nego kod muškaraca, pre svega zbog mesečnih hormonalnih promena. Propadanje žena alkoholičara je mnogo brže nego muškaraca alkoholičara. Pre dolazi do ciroze jetre, javlja se oštećenje tena, podočnjaci su izraženiji, a bore naglašenije. Naročito je opasna konzumacija alkohola tokom trudnoće čak i minimalnih količina. Posledice su vidiljive kod novorođenčeta u smislu manje telesne težine i dužine, plavičaste kože, a može doći i do većih deformiteta na nivou unutrašnjih organa. Ovo sve predstavlja fetalni alkoholni sindrom.

Sledeća karakteristika kod žena alkoholičara je to što je najčešće alkoholizam izazvan postojanjem psiholoških problema. Međutim, to nije uvek pravilo- u današnje vreme devojke vrlo rano piju sa vršnjacima te se razvija tzv. primarni alkoholizam (što ima veze sa porodicom porekla i genetikom).

depresija-lecenje

FAKTORI NASTANKA ALKOHOLIZMA KOD ŽENA

Faktori koji utiču na razvoj alkoholizma kod žena su višestruki: individualni, socio-kulturološki i bračno-porodični. Suština svih faktora jeste nezadovoljstvo, gubitak samopouzdanja, hormonalne promene, različiti gubici (posla, člana porodice, odlazakdece od kuće,…). Svi oni se prepliću i nikada se sa sigurnošću ne može reći koji od njih je prevagnuo da dođe do razvoja alkoholizma.

TIPOVI ALKOHOLIZMA KOD ŽENA

Kod alkoholizma kod žena možemo govoriti o dva tipa pijenja: “alkoholizam domaćice” i “muški tip alkoholizma”.

Kod “alkoholizma domaćice” dominira solo pijenje, više kod kuće nego na javnim mestima, najčešće krišim “da drugi ne vide” što otežava prepoznavanje problema i početak lečenja.

“Muški tip” dominira kod zaposlenih žena- pijenje na javnim mestima, u društvu sa kolegama i prijateljima.

Društvo više osuđuje prekomerno pijenje kod žena nego kod muškaraca tako da većina žena pije krišom. Muževi žena alkoholičarki brže se razvode, teško prihvataju ulogu saradnika u lečenju. Ovaj pritisak negativno utiče na psihičko stanje zavisnice, te nisu retke depresije pa i psihotične reakcije kao i karakterne promene.

POSLEDICE ALKOHOLIZMA KOD ŽENA I LEČENJE

Najdrastičnije posledice kod žena alkoholičarki se ispoljavaju na nivou porodičnog funkcionisanja: poremećaj u ulozi majke, odnos prema deci, organizacija čitave porodice jer žena i dalje ima presudan uticaj u porodici.

Lečenje alkoholizma kod žena se započinje prepoznavanjem problema i motivacijom za rešavanje zavisnosti, a nakon toga se počinje sa detoksikacijom i daljim fazama u lečenju alkoholizma.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *