KOKAINSKA PSIHOZA I KOKAINSKA KRIZA

Šta je kokainska psihoza

KOKAINSKA PSIHOZA je ozbiljno mentalno stanje koje može nastati usled dugotrajne ili intenzivne upotrebe kokaina. Neposredni efekti kokaina obično nestaju između 30 minuta do dva sata nakon upotrebe. Pušenje ili ubrizgavanje kokaina dovodi do bržeg, ali kraćeg dejstva u poređenju sa ušmrkavanjem droge. Bez obzira na način konzumiranja, kokainska psihoza se može razviti. Trajanje i intenzitet kokainske psihoze zavise od učestalosti i količine unosa kokaina.

KOKAINSKA PSIHOZA predstavlja psihijatrijski poremećaj koji se javlja kao posledica hronične ili teške upotrebe kokaina. Karakterisu ga simptomi psihoze kao sto su: paranoja, halucinacije i deluzije. Ovi simptomi mogu nastati tokom ili neposredno nakon konzumiranja kokaina i mogu trajati danima ili nedeljama nakon prestanka konzumacije kokaina.

Kokainska psihoza uključuje promene u neurotransmiterskim sistemima mozga, posebno dopaminu. Kokain povećava nivo dopamina u mozgu, što dovodi do promena u percepciji, procesima mišljenja i regulaciji raspoloženja.

Psihotični simptomi povezani sa KOKAINSKOM KRIZOM mogu uključivati:

  1. Halucinacije: Senzorne doživljaje koji se javljaju bez ikakvih spoljnih podsticaja. Kokainske halucinacije mogu uključivati viđenje, čujenje ili osećanje onih stvari koje zapravo nisu prisutne.

  2. Deluzije: Lažna uverenja kojih se čvrsto drže uprkos dokazima koji tome protivreče. Korisnici kokaina mogu razviti paranoidne deluzije, poput verovanja da ih neko prati ili da drugi zaveravaju protiv njih.

  3. Paranoja: Ekstremno nepoverenje ili sumnjičavost prema drugima, često praćeno osećajem proganjanja ili osećajem neposredne opasnosti.

Ukoliko se ne leče na vreme dolazi do nastanka hronične psihoze, odnosno do šizofrenije, a to je stanje koje podrazumeva doživotnu konzumaciju lekova za taj problem.

Kokainska psihoza može imati ozbiljne posledice po pojedince, uključujući oštećenja socijalnog i profesionalnog funkcionisanja, povećan rizik od samopovređivanja ili nasilja i pogoršanje ukupnog mentalnog zdravlja. Lečenje obično podrazumeva prekid konzumiranja kokaina i može uključivati lekove i psihoterapiju kako bi se rešili psihoze i osnovnog poremećaja upotrebe supstanci.

TRAJANJE I LEČENJE mogu varirati u zavisnosti od individualnih faktora kao što su ozbiljnost simptoma, trajanje i intenzitet upotrebe kokaina, i prisustvo bilo kojih postojećih mentalnih poremećaja.

U našoj bolnici osobe koje doživljavaju kokainsku psihozu dobijaju profesionalnu pomoć od zdravstvenih radnika koji imaju iskustva u lečenju poremećaja upotrebe supstanci i mentalnih problema. Planovi lečenja smo prilagodili specifičnim potrebama pojedinca i mogu uključivati multidisciplinarni pristup koji obuhvata medicinske i psihijatrijske intervencije.

Uobičajeno, trajanje kokainske psihoze može biti od nekoliko dana do nekoliko nedelja, pri čemu neki slučajevi relativno brzo nestaju nakon prestanka upotrebe kokaina, dok drugi možda zahtevaju opsežniji tretman i podršku.

Lečenje kokainske psihoze često uključuje kombinaciju pristupa, uključujući:

  1. Prekid upotrebe kokaina: Prvi korak u lečenju kokainske psihoze je prestanak upotrebe kokaina. To može zahtevati medicinski nadzor, posebno u slučajevima teške zavisnosti.

  2. Lekovi: Antipsihotički lekovi mogu biti propisani kako bi se pomoglo u upravljanju psihoznim simptomima poput halucinacija, deluzija i paranoje. Ovi lekovi mogu pomoći u stabilizaciji raspoloženja i poboljšanju ukupnog funkcionisanja.

  3. Psihoterapija: Korsina je u pomaganju pojedincima da se nose sa osnovnim problemima vezanim za upotrebu supstanci i psihoze, razvijaju strategije suočavanja i sprečavaju povratak u zavisnost.

  4. Podrška: Pružanje podrške, pristup resursima i ohrabrivanje u uključivanju u zdrave aktivnosti takođe mogu biti korisni u procesu oporavka.

  5. Hospitalizacija: U težim slučajevima kada su pojedinci u opasnosti da povrede sebe ili druge, ili ako nisu u mogućnosti da se sami brinu, može biti potrebna hospitalizacija kako bi se osigurala njihova sigurnost i pružio intenzivan tretman.

Uz odgovarajuću rehabilitaciju i terapiju, zavisnost od kokaina može biti prevaziđena. Iako se može činiti da je život bez kokaina nemoguć, iskusno osoblje naše klinike može vam pokazati da je život bez droge lepši. USPEŠNO LEČIMO ZAVISNOST OD KOKAINA u našoj Bolnici SUNCE.

Zakažite sastanak i dođite da porazgovarate sa našim stručnim timom
+38169 243 76 62
Dr Milutina Ivkovića 9a, Beograd

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *